Samenstelling Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur (DB) is samengesteld door en uit het Algemeen Bestuur. Het DB bestaat uit een vertegenwoordiger namens de provincie, een vertegenwoordiger namens het waterschap en drie vertegenwoordigers namens de gemeenten, waarbij de gemeenten van elke regio gezamenlijk een vertegenwoordiger leveren.

 

Samenstelling Dagelijks Bestuur
Adrie van der Maas A.G. (Adrie) van der Maas, namens regio Bevelanden/Tholen, voorzitter
Gerard Rabelink G.C.G.M. (Gerard) Rabelink, namens regio Walcheren/Schouwen-Duiveland, lid
Ben de Reu B.J. (Ben) de Reu, namens provincie Zeeland, lid 
Bert de Smet De heer H.C.L. (Bert) de Smet, waterschap Scheldestromen, lid