Toezicht en handhaving

 • Milieucontrole

  RUD Zeeland controleert bedrijven op naleving van milieuregelgeving door het uitvoeren van inspecties. Waar nodig dwingen wij naleving af door het opleggen van sancties.

 • Vuurwerkcontrole bij evenementen

  RUD Zeeland is verantwoordelijk voor toezicht op naleving van het Vuurwerkbesluit bij vuurwerkevenementen.

 • Afvaldumper

 • Asbest

 • Veilig zwemwater

  RUD Zeeland controleert of het zwemwater veilig is tijdens het zwemseizoen van 1 mei tot 1 oktober. Binnen provincie Zeeland zijn dit 55 zwemwaterlocaties.


 • Zwemwater controle

  13 juli 2017

  RUD Zeeland houdt toezicht op uitvoering van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz). De Whvbz is van toepassing als u bedrijfsmatig een bepaalde badinrichting of zwemgelegenheid heeft.

 • Informatie BRZO inspecties

  Op de website van Brzo+ staat samengevat de informatie over Brzo inspecties. Brzo+ is een landelijk samenwerkingsverband van de betrokken inspectiepartners, waaronder RUD Zeeland.

 • Regels plaatsen reclame-uitingen

  RUD Zeeland houden toezicht op de naleving van regels over het plaatsen van (bouw)borden, vlaggen en andere reclame-uitingen buiten de bebouwde kom met uitzondering van bedrijventerreinen. Deze regels staan in de Landschapsverordening Zeeland.

 • Handhavingsinformatie Provinciale inrichtingen

 • Jaarverslag vuurwerk 2017 RUD-Zeeland

  12 juni 2018, pdf, 353kB